• phone0866 600 896 ( Hải Phòng Hạ Lý ) - 0866 677 995 ( Nha Trang ) - 0866 590 559 ( Đà Nẵng )
  • moneyTỷ giá: 3580 VND/NDT

CHÂN GÀ CAY HONGHAI

Đăng lúc 4/10/2023 10:46:55 AM

Không có mô tả ảnh.
🔥CHÂN GÀ CAY HONGHAI 🔥
+ Màu đỏ: 35gam/chân 1xxxk/ thùng 160c
+ Màu vàng: 45gam/chân 1xxxk/ thùng 160c
👉 1 bịch 20 chân 📦
👉 1 thùng 8 bịch 📦
CHÂN GÀ CAY HONGKONG 🌶
+ Màu xanh: 28gam/chân , 1.xxxk/ thùng 240 chân
+ Màu đỏ: 35gam/chân, 1.xxxk/ thùng 240 chân
+ Màu vàng: 45gam/chân, 1.xxxk/ thùng 200 chân
👉 1 bịch 20 chân 📦
👉 1 thùng 8 bịch 📦
Hàng chuẩn, đầy đủ giấy tờ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 💯
Từ 5 thùng có giá tốt cho mọi người ạ 👑

Liên hệ ngay cho chúng tôi:
#Hotline: 088 888 44 52