• phone0866 600 896 ( Hải Phòng Hạ Lý ) - 0866 677 995 ( Nha Trang ) - 0866 590 559 ( Đà Nẵng )
  • moneyTỷ giá: 3580 VND/NDT

SĂN SALE ZARA 11.11

Đăng lúc 9/27/2022 4:55:55 PM

❗️ 💯 𝐙𝐀𝐑𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟏𝟏.𝟏𝟏 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝟏 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 💯 ❗️
🎈MÃ VẬN NHA TRANG 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝗴𝗶𝘂̛̃ 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝗮̣
💌 𝗟𝗨̛𝗨 𝗬́ : 𝘁𝘂̛̀ 𝟮𝟯𝗵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟬/𝟭𝟭 𝗦𝗔-𝗟𝗘 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗼̛́𝗶 𝟮𝟯𝗵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟭/𝟭𝟭 𝘁𝗵𝗼̂𝗶 𝗻𝗵𝗮 𝗺𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̉ 𝗮̣
✨ Thời tới rồi các bác ơiii. Không hoa mắt đâu ạ. Đợt S.A.L.E này rẻ vô địch, tất cả các đợt S.A.L.E khác trong năm đều là nháp thui, đợt này sale mạnh nhất trong năm mở bán tranh mua hết trong 1 phút
🥲 Mua canh sale khách chốt sớm để chắc chắn có hàng nha
😽 ✨ Linh sale:
➖ Woman : https://www.zara.cn/cn/en/woman-event-l1053.html?v1=1657149
➖ Man : https://www.zara.cn/cn/en/man-l534.html?v1=1397764
➖ Kid girl : https://www.zara.cn/cn/en/kids-trend-2-l1537.html?v1=880020
➖ Kid boy : https://www.zara.cn/cn/en/kids-trend-2-l1537.html?v1=880026
➖ Baby girl : https://www.zara.cn/cn/en/kids-trend-2-l1537.html?v1=992008
➖ Baby boy : https://www.zara.cn/cn/en/kids-babyboy-l5.html?v1=1143030

✅ Website: nhapbuon1688.vn
✅ Link fanpage: https://item.taobao.com/item.htm?id=670564833712
✅ Hotline: 0866677995 - 0904103379
#nhapbuon1688nhatrang #ordertaobao#order1688 #muahangtrungquoc